Zo života fakulty

Pri príležitosti 60. výročia založenia fakulty ocenila dekanka FEM prof. Horská, ďakovným listom absolventov z roku 1960

Fakulta ekonomiky a manažmentu poskytuje už druhý rok možnosť inžinierskeho štúdia na double degree programe International Economics and Development v anglickom jazyku, ktorý zabezpečuje v spolupráci s Middlesex Univesity London. 

Rektorka SPU v Nitre doc. Klaudia Halászová aj tento rok ocenila 18 študentov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, športu či kultúry.

Dňa 5. novembra 2019 sa v neformálnych priestoroch Challenge Fundu na 4. poschodí uskutočnilo 1. kolo Vedeckej kaviarne na FEM SPU v Nitre

V stredu 20. novembra sa na FEMke konal už druhý ročník úspešného podujatia Nestlé Day 2019 ...