Zo života fakulty

Študenti FEM  výborne reprezentovali FEM na súťaži JCI: Študentská podnikateľská cena 2019 a získali dve špeciálne ceny

Študenti a priaznivci FEM SPU v Nitre zažili predvianočnú atmosféru na jedinečnom podujatí - 4.12.2019 sa konal prvý ročník benefičnej vianočnej akcie - Vianočný deň FEM

Dňa 2. decembra 2019 o 13.00 hod sa uskutočnilo zasadnutie Akademickej obce FEM SPU v Nitre

21.11.2019 udelila Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied SAPV čestné uznanie nášmu kolegovi Ing. Petrovi Šedíkovi, PhD. za 1. miesto v celoštátnej súťaži mladých vedeckých pracovníkov 
 

Deň vysokoškoláka na Fakulte ekonomiky a manažmentu má už svoju tradíciu. Zmyslom je pomôcť študentom stredných škôl pri rozhodovaní sa o budúcom štúdiu a zároveň im poskytnúť predstavu o tom, ako vyzerá jeden deň študenta na univerzite.