Dokumenty FEM SPU v Nitre - Štatút FEM SPU v Nitre


Štatút FEM SPU V Nitre schválený 8. 10. 2014

Dodatok č.1 k Štatútu FEM SPU v Nitre schválený v AS SPU 15. 5. 2015

Dodatok č. 2 k Štatútu FEM SPU v Nitre schválený v AS SPU 26. 6. 2019

Štatút FEM SPU V Nitre v úplnom znení

 

 

späť